Z czego składa się system PV

System PV najczęściej składa się z: 
  • modułów fotowoltaicznych, 
  • struktury nośnej lub elementów mocowania, 
  • komponentów elektrycznych, 
  • regulatorów ładowania i przetwornic, 
  • akumulatora lub innego urządzenia gromadzącego energię, 
  • okablowania, konsoli podłączeniowej, izolacji. 
Systemy autonomiczne 
Autonomiczny system fotowoltaiczny produkuje energię elektryczną dla odbiorcy, który nie jest podłączony do  sieci energetycznej. Generowana energia elektryczna gromadzona jest w akumulatorach i stamtąd jest pobierana. Systemy takie doskonale sprawdzają się w ogrodach, znakach drogowych oraz oświetleniu typu LED. 
 
Systemy powiązane z siecią energetyczną 
System powiązany z siecią współpracuje z instalacją zasilaną z głównej sieci energetycznej. Inwerter przekształca napięcie z prądu stałego (DC) wytworzonego w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny (AC)  na potrzeby użytku domowego (230V). 
 
INWERTERY
 
Działanie 
Inwerter spełnia bardzo ważną rolę w systemach fotowoltaicznych podłączonych do sieci energetycznej. Dzięki 
inwerterowi prąd stały wytworzony w panelu PV zostaje przetworzony na prąd zmienny możliwy do użycia w 
energetycznej sieci publicznej. Inwerter kontroluje także wydajność pracy paneli, umożliwiając optymalne 
działanie względem sieci energetycznej. Zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika oraz izolację. 
 
Montaż 
Inwertery umieszcza się najczęściej w pobliżu szafy elektrycznej tak, by zapewnić swobodny dostęp w celu 
kontroli działania systemu. Inwerter wyposażony jest w wyświetlacz, na którym można dokonać odczytów 
wartości i wydajności systemów.