Wydajność instalacji słonecznych

Wydajność systemów fotowoltaicznych w produkcji energii elektrycznej.
Dzięki prawidłowo założonej instalacji fotowoltaicznej, w zależności od nasłonecznienia danej lokalizacji, można średnio wyprodukować 1250 kwH miesięcznie.